Amanda

Height: 5' 8 Bust: 34B Waist: 24 Hips: 35 Dress: 8 Shoe: 7 Hair: BLONDE Hair Length: LONG Eyes: BLUE
Amandamain32
Amandamain33
Amandamain37
Amandamain38
Amandamain34
Amandamain35
Amandamain39
Amandamain40
Amandamain15
Amandamain16
Amandamain1
Amandamain2
Amandamain5
Amandamain6
Amandamain3
Amandamain4
Amandamain30
Amandamain31
Amandamain17
Amandamain19
Amandamain18
Amandamain20
Amandamain21
Amandamain7
Amandamain8
Amanadamain22
Amandamain23
Amandamain9
Amandamain10
Amandamain11
Amandamain13
Amandamain14
Amandamain12
Amandamain24
Amandamain25
Amandamain26
Amandamain27
Amandamain28
Amandamain29